Høyvåg (73)

1801 og før

Til hovedsiden Høyvåg

Familiene:
1843 Hans Ebenhard Liljendal
1797 Peder Karstensen (ektefelle 1801)
1755 Jens Olsen
1755 Karsten Olsen

73 01 1801

HØYVÅGEN

73/01

HANS EBENHARD LILJENDAL

1857 Aasel Pedersdr dør

KIRKEBOKA DØDE 1857:
02.09.1857/04.10.1857 Aasel Pedersdtr, Bø, 91 år gammel.

1843 Skifte - etter Hans Ebenhard Lilliendal

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Høivaagen 1843 etter Hans liljendahl.
Aasel Pedersdtr, ektefelle.
Ebert Linjendahl (43) sønn.
Petter H. Liljendahl (42) sønn.
Ane H. Linjendahl, datter, gift med Petter Jakobsen, Dalen i Meløy.

1801 folketellingen

001 01 Hans Eberthard Linjendahl 32 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Aasel Pedersdatter 35 Hans kone 2dt ægteskab
003 01 Eberthard Hansen Linjendahl 1 Deres søn
004 01 Anders Pedersen 35 Tjeneste dreng Ugift
005 01 Leanora Pedersdatter 26 Tjeneste pige Ugift
006 01 Synnøv Kristensdatter 52 Tjeneste pige Ugift
007 01 Niels Nielsen Wejland 5 Foster søn
008 01 Grethe Hansdatter 60 Konens sted moder Enke efter første ægteskab Ophold i huset

Ektefelle - Aarselle Pedersdtr 1766-1857

DIS SALTEN SLEKTHISTORIELAG/SKIFTER I SALTEN:
Skifte etter Kirsten Melciersdtr, Kjelling i Gildeskål. Skifte åpnet 23.4.1790 (14.809). Ektefelle Ole Sandberg, Kjelling i Gildeskål. Ellers arvinger: Berthel Melchiersen, Kiielen i Rødøy Helgeland, bror av avdøde, gift. Christen Melchirsen, bror av avdøde, myndig. Thomas Melchiersen, Klippenvåg i Rødøy Helgel., bror av avdøde, gift. ? Melciersdtr, søster av avdøde, død, gift, ektefelle Nils. Niels Christian Nilsen, søstersønn av avdøde, myndig. Ane Melchiersdtr, Høyvaag i Rødøy Helgel., søster av avdøde. Død. Gift. Ektefelle Peder Christensen. Alder og bosted for hennes barn vites ikke, men de skal være gift og bosatt på Helgeland. Peder Christensen, Lensmann i Rødøy, Høyvaag i Rødøy Helgel. Svoger av avdøde. Gift, enkemann, ektefelle: Ane Melciersdtr. Melcher Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Karsten Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Maurits Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr.
Peter Andreas Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Augustinus Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Martha Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Aadsel Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Elenora Pederdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Caroline Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Maren Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr.
FRODE HOLTHE:
Bodde i Høyvågen Rødøy. Hun giftet seg med Hans Lilliendahl.

Mer

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Kilen 1821 etter Kristen Melchersen. Thomas Melchersen, bror, Klippenvaag. Bertel Melchersen, bror, død. Lars Bertelsen, barn av Bertel, bosatt Kilen. Inger Bertelsdtr, barn av Bertel, gift med Hans Brun, Valla i Meløy. Kjersten Bertelsdtr, barn av Bertel, død. Kjerten Johnsdtr, (20) barn av Kjersten. Bereth Bertelsdtr (50) barn av Bertel, Ane Melchersdtr, død søster, Melcher Pedersen, barn av Ane, død. Petter Melchersen, barn av Melcher, Svinøen i Meløy. Beret Melchersdtr, barn av Melcher, gift og bosatt Verdalen i Hadsel prestegjeld. Carsten Pedersen (66) barn av Ane. Moris Pedersen, barn av Ane, Meløe. Petter Pedersen (56) barn av Ane. Augustinus Pedersen (53) barn av Ane, Kilen. Martha Pedersdtr, enke (68) barn av Ane. Aarsel Pedersdtr, barn av Ane, gift Hans Lilliendahl, Høivaag. Carolina Pedersdtr 850), enke, barn av Ane. Ellenora Pedersdtr, barn av Ane.

Sønn: Evert Hansen Lilliendal

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Meløen i Meløy 1879 etter Else Andersdatter og Petter Liliendahl.....
Anne Sofie Hansdatter (død)
Evert Hansen, mannens bror: Bø i Rødø.

Sønn: Petter Hansen Lilliendal

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Meløen i Meløy 1879 etter Else Andersdatter og Petter Liliendahl.....
Anne Sofie Hansdatter (død)
Evert Hansen, mannens bror: Bø i Rødø.

Mer om Petter

Gård og Grend i Meløy (boka). Side 565.
Gnr 68, Sørfore Nedre, skyld av 6,73 mark. Gammel skyld 1 våg, 3 pund 15 mrk.
): Gården ble solgt fra det Nordlandskje Kirke- og skolefond til PETTER LILJENDAL, Høyvåg i 1842. Kongelig skjøte og den første lokale eier. Kona var Lisa Maria Andersdtr, Liljendal.

Datter: Anne Sophia Hansdtr Lilliendal

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Meløen i Meløy 1879 etter Else Andersdatter og Petter Liliendahl.....
Anne Sofie Hansdatter (død)
Evert Hansen, mannens bror: Bø i Rødø.

ANDRE

STEmor til huskona - enke etter hennes far 2. ekt.

1801:008 01 Grethe Hansdatter 60 Konens sted moder Enke efter første ægteskab Ophold i huset
Ektefellen døde 1797, forrige bruker som er omtalt nedenfor her.

73 00 1801

HØYVÅGEN

73/01

PEDER KARSTENSEN, leilending og lensmann

1801 ft: Enken bor her fortsatt 1801 - hos stedatter

1801: 008 01 Grethe Hansdatter 60 Konens sted moder Enke efter første ægteskab Ophold i huset

1797 Peders Carstensen dør

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1797. Peder Castensøn, 72 aar.

1777 Lensmann og bruker her - Peder Carstensen

Gjenlevende ektefelle ved skifte etter ektefellen 1777.

Mannskapsruller 1769

34 Høyvaagen, mannskapsruller 1769: Peder Carstensen (43).

1763 Skattemanntall

Fornavn: Peder
Etternavn: Charstensen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Høivog
År 1763
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Omtale 1750

FELLESHISTORIA 313:......
"Etter at Ole Arntsen sluttet i lensmannsstillingen i 1750 hadde Meløy og Rødøy felles lensmann i et kvart århundre til. I 1770 ble Hans Nilsen Bjerangen innsatt i Meløy, mens Peder Karstensen Høyvåg, som hadde stelt med begge fjerdinger siden 1765, fortsatte i Rødøy."

1755 Manntallet

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Per
Etternavn: Chastensen
Gård: Høivogan
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 27
Fødested: her i gieldet paa Jesøien

Omtale

DIS SALTEN SLEKTHISTORIELAG/SKIFTER I SALTEN:
Skifte etter Kirsten Melciersdtr, Kjelling i Gildeskål. Skifte åpnet 23.4.1790 (14.809). Ektefelle Ole Sandberg, Kjelling i Gildeskål. Ellers arvinger: Berthel Melchiersen, Kiielen i Rødøy Helgeland, bror av avdøde, gift. Christen Melchirsen, bror av avdøde, myndig. Thomas Melchiersen, Klippenvåg i Rødøy Helgel., bror av avdøde, gift. ? Melciersdtr, søster av avdøde, død, gift, ektefelle Nils. Niels Christian Nilsen, søstersønn av avdøde, myndig. Ane Melchiersdtr, Høyvaag i Rødøy Helgel., søster av avdøde. Død. Gift. Ektefelle Peder Christensen. Alder og bosted for hennes barn vites ikke, men de skal være gift og bosatt på Helgeland. Peder Charstensen, Lensmann i Rødøy, Høyvaag i Rødøy Helgel. Svoger av avdøde. Gift, enkemann, ektefelle: Ane Melciersdtr. Melcher Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Karsten Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Maurits Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Peter Andreas Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Augustinus Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Martha Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Aadsel Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Elenora Pederdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Caroline Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr. Maren Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr.

Omtale

Slektshistorie:
“Peder Carstensen var født 1725 I Rødøy, sannsynligvis på Gjesøya. Han var lensmann i Rødøy fra 1765 til ut på 1770-tallet en stund. I perioden 1765 til 1770 var han lensmann for både Rødøy og Meløy. I 1770 overtok Hans Nilsen Bjærang lensmannsstillingen for Meløy, om svært motvillig. Peder Carstensens bosted var Høyvåg på Rødøya. Det er imidlertid ingenting som tyder på at Peder var særlig velstående, selv om han var lensmann. Men litt mer utkomme enn det som normalt var for en leilending, hadde han nok. Kanskje var det hans personlighet som gjorde han til lensmann? Det var imidlertid vanskelig å få tak i lensmenn i denne perioden, og ”vanlige” folk ble forspurt om å kunne gå inn i embetet.
Peder ble 1.gang gift ca 1750 med Anna Melchiorsdtr (død 1777), datter av Melchior Bertelsen og Berethe Moritsdtr. De fikk 10 barn.”

Deretter giftet Peder Carstensen seg med Margrethe Hansdtr fra Våg på Dønna. Hun var født 1738 og døde 1805. Margrethes foreldre var Hans Olsen og Gunill Andersdtr. Peder og Margrete ble foreldre til Hans Andreas (f.1780), Andreas (f.1781, d.1782) – 8 uker og Morten (f.1786). Som enke ble Margrete boende i Høyvåg hos stedatteren, Aarsille. De hadde da en tjenestedreng på gården som hette Anders Pedersen, og som var like gammel som Aarsille. Kanskje ble det mer enn tjenestedreng etter hvert….? Stedatteren Ellenora bodde sammen med søsteren og stemoren sin. Magrete ble til daglig kalt for Grete”.
Kilde: ØB01.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Grete Hansdtr

Viet 1778: Brudgom Peder (Lensmann) Castenen. Pige - brur Grete Hansdtr.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Ektefelle (1) Anne Melchiorsdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1777 Høivaagen i Rødøy etter Anna Melchiorsdtr.
Gjenlevende ektefelle - lensmann Peder Carstensen.
Melchior Pedersen (sønn) 26 år,
Carsten Pedersen (sønn) 18 år,
Moiirtz Pedersten (sønn) 16 år,
Peter Pedersen (sønn) 14 år,
Augustinius Pedersen (sønn) 9 år,
Martha Pedersdtr (datter) 16 år,
Aarsille Pedersdtr (datter) 11 år,
Carolina Pedersdtr (datter) 7 år,
Maren Pedersdtr (datter) 4 år og
Ellenora Pedersdtr (datter) 1 år.

Kilde

FRODE HOLTHE:
Anna Melchersdatter............ Hun ble gift før 1751 med Peder Carstensen, født før 1735, død etter 1776 i Høyvogen, Rødøy.

Hvor fra - Anne Melchiorsdtdr

Født ca 1737 i Kila. Datter av Melker Bertelsen og Berethe Mouritzdtr. Lenke dit.

1776 Datter: Ellenora Pedersdtr

1777: Skifte etter sin mor: Ellenora Pedersdtr (datter) 1 år.
1821: Skifte etter en morsøster: Elenora Pederdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr.

1773 Datter: Maren Pedersdtr

1777: Skifte etter sin mor: Maren Pedersdtr (datter) 4 år og
1821: Skifte etter en morsøster: Karen Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr.

1770 Datter: Carolina Pedersdtr

1777: Skifte etter sin mor: Carolina Pedersdtr (datter) 7 år.
1821: Skifte etter en morsøster: Carolina Pedersdtr, søsterdatter av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr.

1768 Sønn: Augustinus Pedersen

1777: Skifte etter sin mor: Augustinius Pedersen (sønn) 9 år,
Nevnt bosatt her på gården 1777 og 1785. Senere nevnt som bosatt på gården Kila 61-02 1801 og 1821. Lenke til bruker Lars Bertelsen, Kila.

Mannskapsruller 1769:

34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Augustinus Pedersen (1) født her.

1766 Datter: Aarsille Pedersdtr

1777; Skifte etter sin mor: Aarsille Pedersdtr (datter) 11 år,
Døde 2.9.1857 på gården Bø i Rødøy.
Hun gift med Hans Ebenhard Lilliendal, bruker av gården gården her etter hennes far.

1763 Sønn: Peter Pedersen

Han ble senere bosatt på Bolga i Meløy.
1777: Skifte etter sin mor: Peter Pedersen (sønn) 14 år.
1821: Skifte etter morsøster Kirsten: Peter Andreas Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr.

Mannskapsruller 1769:

34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Petter Pedersn (6) født her, frisk.

1761 Sønn: Mauritz Pedersen

1777: Skifte etter sin mor: Moiirtz Pedersten (sønn) 16 år.
1821: Skifte etter morsøster Kirsten: Maurits Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr.
Mauritz døde på gården Seines 2.5.1822, lenke dit.

Mannskapsrullene 1769:
34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Mores Pedersen (8) Frisk.

1761 Datter: Martha Pedersdtr

Hun ble senere bosatt på Bolga i Meløy.
1777: Skiftet etter sin mor: Martha Pedersdtr (datter) 16 år,
Skifte på gården Kilen 1821 etter Kristen Melchersen. Martha Pedersdtr, enke (68) barn av Ane.

Sønn: Carsten Pedersen

1777: skifte eter moren: Carsten Pedersen (sønn) 18 år.
Nevnt i skifte etter en slektning 1821 (morsøster Kirsten). Karsten Pedersen, søstersønn av avdøde, barn av avdøde Ane Melchiersdtr.

Mer om Carsten

FRODE HOLTHE:
Bodde på Bolga i Meløy.
34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Carsten Pedersen (10) født her. Frisk.

1751 Sønn: Melcior Pedersen

1777: skifte etter moren: Melchior Pedersen (sønn) 26 år
Nevnt bosatt hjemme på gården

Skifte på gården Seines 1823 etter Morits Pedersen. Ektefelle Marta Pedersdtr (Samuelsdtr?). Barn: Samuel Moritsen (4), formynder moderen med tilsyn av Peter Hansen, Sleipnes.

Mannskapsruller 1769.
34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Melcher Pedersen (17) født her, frisk og maatelig.

FRODE HOLTHE, om Melcher Pedersen:
Hadde barna: Petter Melchersen Svinøen Lurøe. Beret Melchersdatter. Hadsel?

Skifte 1821 Kilen etter søsken til hans mor, hvor han er nevnt som DØD:
Melcher Pedersen, barn av Ane, død.
Petter Melchersen, barn av Melcher, Svinøen i Meløy.
Beret Melchersdtr, barn av Melcher, gift og bosatt Verdalen i Hadsel prestegjeld.

ANDRE:

1769 Anders Danielsen

34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Anders Danielsen (20), født Hammerøen, spe og frisk.

Født Hammerøen

Lenke dit.

1769 Kristen Melkersen

34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Kristen Melkersen (44) født Kiilen.
Merknad: maatelig høy, har tient Hundahl og har meddelt svaghet, fløttet af tienesen. Oppholder sig hos mig til hjelp for matfolk at i ny har nøtte av ham.

Var fra Kila

Lenke dit.

73 01 1775

HØYVÅGEN

73/01

JENS OLSEN, bosatt her

Person med fattigstøtte 1774/1775

1774-1775 Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1774/1775
Fornavn:Jens
Etternavn: Olsen
Bosted: Høyelvigen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

73 01 1734

HØYVÅGEN

73/01

KARSTEN OLSEN, leilending og styrmann

Mantallet 1755

Stilling/stand: Styrmand til Bergen
Fornavn:Chasten
Etternavn:Olsen
Gård: Høivogan
Alder: 62
Fødested: her i gieldet paa Reppen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1734 jb: Bruker (ene): Carsten Olsen

Fornavn: Charsten
Etternavn: Olsen
Gård: Høivog
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 jb: Omtalt som bruker av gården Gjesøy 1726

Yrke: Styrmann til Bergen

EKTEFELLE og BARN:

1762 Innbetalinger til Justiskassen

Berethe Pedersdtr, Høyvogen
Dato:1762-04-24
Merknader: Skiftebrev, 1 1/2 ark, 9 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1759 Beret dør - Skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1759 etter Bereth Pedersdtr Høivaagen.
Gjenlevende ektefelle Carsten Olsen.
Barn: Ole Carstensen.
Peder Carstensen,
Maren Carstensdtr, gift med Anders Jensen Gisøen.
Marithe Carstensdtr, enke.
Ane Carstensdtr.

Sønn: Ole Karstensen

1759 skifte mor: Barn: Ole Carstensen.
Døde på gården Rangsund 1768. Omtales der- lenke dit.

1755 Sønn: Peder Karstensen

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Per
Etternavn: Chastensen
Gård: Høivogan
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 27
Fødested: her i gieldet paa Jesøien

Mer om Peder

Skifte mor 1759: Peder Carstensen,

Datter: Maren Karstensdtr

Skifte etter mor 1759: Maren Carstensdtr, gift med Anders Jensen Gisøen.

Datter: Marit Karstensdtr

Nevnt slik i skifte etter mor 1759: Marithe Carstensdtr, enke.

Datter: Ane Karstensdtr

Nevnt slik i skiftet etter mor 1759: Ane Carstensdtr.