Kvalvik (16)

Bruk nr 1

Hovedsiden

Kvalvik

Aud Edvardsen Strand Brudebilde er av Sara Olsen Kvalvik og Samuel Olsen Kvalvik som giftet seg i 1908 på Hemnesberget. De overtok Kvalvikgården i 1922.Sara var datter av Johan og Birgitte som var Sara sine foreldre..
Lagt ut på fjesboksiden Rødøy før og nå juni 2017.

16 01

KVALVIK (16)

16/01

1959 Hjemmel: Sara Kvalvik

Fra 5.5.1959 - overført til seg vederlagsfritt.
(Utskrift fra grunnboka 2017).

1950 Eier og bruker - Samuel Olsen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gård Kvalvik, gnr. 16, bnr. 1. Kvalvik
Skyld: 72 øre.
Hjemmelsinnehaver: Samuel Olsen

70 år

© RLA.

1908

Aud Edvardsen Strand Brudebilde er av Sara Olsen Kvalvik og Samuel Olsen Kvalvik som giftet seg i 1908 på Hemnesberget. De overtok Kvalvikgården i 1922.Sara var datter av Johan og Birgitte som var Sara sine foreldre..
Lagt ut på fjesboksiden Rødøy før og nå juni 2017.

16 01 1924

KVALVIK (16)

16/01

JOHAN KRISTIAN MIKKELBORG JOHANSEN, eier

1924 Føderåd

Tinglyst føderåd den 2.2.1924 til Bergitte Kvalvik.

Johan dør

1922.10G 05.08.1922 12.08.1922 gbr Johan Kristian Mikkelborg Johansen Kvalvik Kvalvik 1857

1920 folketellingen (16 01 0028 Kvalvik)

001 Johan Kristian Johansen 01 1856-02-14 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Bergitte Kristine Petronille !! 01 1853-06-19 Rødøy - hu g Husmor
003 Anton Kristian Sahl 01 1854-06-21 Rødøy - Broder ug Driver hjemme-fiske
004 Emma Josefine Berg 01 1889-06-11 Rødøy - d ug Utfører husarbeide for foreldrene uten kontant lønn. (Indepike)
005 Magnus Lund 01 1894-01-11 Rødøy - s ug Utfører gaardsarbeide for foreldrene uten kontant lønn.
006 Ingebjørg Karlothe Anker 01 1908-07-22 Rødøy - Datter - datter - Privat forsørget

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Johansen 24.01.1857 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Bergitte Monsdatter 01.07.1855 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Jenny Johansdatter 21.07.1887 Rødøy d ug Syarbeide (Syerske) b
004 01 Emma Johansdatter 11.06.1889 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
005 01 Magnus Johansen 11.01.1894 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
006 01 Anka Johansdatter 03.10.1898 Rødøy d ug Datter b
007 01 Ingbjørg Adolfsdatter 22.06.1908 Rødøy Pleiedatter ug Pleiedatter, Fors. gbr. b
008 02 Johan Petersen 14.04.1825 Rødøy fl e Føderaadsmand b
009 02 Anton Johansen 24.07.1854 Rødøy el ug Fiskeri b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Johansen 1856 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift Gaardbruger S Fiskeri b
002 01 Bergitte Monsen 1855 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Sara Johansdatter 1884 Rødøy herred* D ug Spindr, Vævning b
004 01 Jenny Johansdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barnepige b
005 01 Emma Johansdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Magnus Johansen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Anka Johansen 1898 Rødøy herred* D ug Barn b
008 02 Johan Petersen 1837 Melø Hf g Fiskeri, Føderaad b
009 02 Kristine Nilsen 1834 Rødøy herred* Hm g Fiskeri, Føderaad b
010 02 Anton Johansen 1854 Rødøy herred* Deres Søn ug Fiskeri b

Johan Kristian Mikkelborg Johansen - hvor fra

Sønn av brukeren før her - Johan Martines Petersen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Birgithe Kristine Petronelle Monsdtr

Født den 1.7.1855.
1910: 002 01 Bergitte Monsdatter 01.07.1855 Rødøy hm g Gaardmandskone b
1900: 002 01 Bergitte Monsen 1855 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b

Mer

Hun er født 1.7.1855 på gården Oldervik.
Datter av Mons Andersen og Sara Marie Fordelsdtr. Lenke til Oldervik.

Datter: Anka Oliva Zahl Johansen

Født den 3.10.1898.
1910: 006 01 Anka Johansdatter 03.10.1898 Rødøy d ug Datter b
1900: 007 01 Anka Johansen 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

1898 Anka Oliva Zahl

1899.6P 03.10.1898 03.07.1899 Anka Oliva Zahl E gaardbr Johan Kristian Mikkelborg Johansen Kvalvik 1856
Bergitte Kristine Monsen 1856

Mer om ANKA:

AVDØD:
1914.3P 24.02.1914 12.05.1914 barn Anka Oliva Zahl Johansen Kvalvik Kvalvik 3.10.1898

1894 Sønn: Magnus Lund Johansen

Føddt den 11.1.1894. Døpt kirken 8.7.1894.
1910: 005 01 Magnus Johansen 11.01.1894 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
1900: 006 01 Magnus Johansen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b

1889 Datter: Emma Josefine Bye Johansen

Født den 11.6.1889 Døpt kirken 14.7.1889.
1910: 004 01 Emma Johansdatter 11.06.1889 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
1900: 005 01 Emma Johansdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b

1887 Datter: Jenny Charlothe Anker Johansen

Født den 21.7.1889.
1910: 003 01 Jenny Johansdatter 21.07.1887 Rødøy d ug Syarbeide (Syerske) b
1900: 004 01 Jenny Johansdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barnepige b

Mer om JENNY:

AVDØD:
1914.20P 11.11.1914 01.12.1914 ugift Jenny Carlotte Aakre Johansdat Kvalvik Kvalvik 1887 Bronkit.

1884 Datter: Sara Marie Johansen

Født 28.12.1884. Døpt hjemme 1885. Døpt i kirken 5.7.1885.
1900: 003 01 Sara Johansdatter 1884 Rødøy herred* D ug Spindr, Vævning b

ANDRE:

1910 ft: Pleiedatter: Ingebjørg Adolfsen

Født den 22.6.1908.
1910: 007 01 Ingbjørg Adolfsdatter 22.06.1908 Rødøy Pleiedatter ug Pleiedatter, Fors. gbr. b

16 01 (77) 1915

KVALVIK (16)

16/01 (77)

JOHAN MARTINES PETERSEN, leilending

AVDÆD:
1915.3G 08.04.1915 12.05.1915 kaarm, enkem Johan Martin Petersen Kvalvik 1825 Alderdom.

Føderådsmann Johan Martines Petersen

Sønnen Johan Johansen er nå bruker og han er bosatt hos han ved tellingen 1900 og 1910: Siste telling som enkemann.
Født den 14.4.1825
1910: 008 02 Johan Petersen 14.04.1825 Rødøy fl e Føderaadsmand b
1900: 008 02 Johan Petersen 1837 Melø Hf g Fiskeri, Føderaad b

1886 Kvalvik - matrikkel

1 77 Kvalvik Johan Petersen 0-72 0-0-5-5

1875 folketellingen

001 01 Johan Petersen 1827 Melø Pr. hf g Gaardbr. Leilænding Fisker b
002 01 Kristine Nilsdatter 1825 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Anton Johansen 1854 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
004 01 Johan Johansen 1856 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
005 01 Jørgine Pedersdatter 1860?? Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
006 01 Marit Amundsdatter 1802 Rødø Pr. hfs Moder e Forsørges af Søn No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Johan Petersen
Utsæd: by1/5 po2
Husdyr: ku4 ka2 få11 gj10

1865 Bruker - folketellingen

001 01 Johan Petersen 38 Rødø Præstgjld Husf. g Leilænd og Fisker
002 01 Kristine Nilsdatter 44 Rødø Præstgjld hans Kone g
003 01 Elen Johansdatter 13 Rødø Præstgjld deres Datter ug
004 01 Anton Johansen 12 Rødø Præstgjld deres Søn ug
005 01 Johan Johansen 9 Rødø Præstgjld deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Johan Petersen
Utsæd: by1/2 po4
Brukers yrke: Leilænd og Fisker
Husdyr: ku7 få20 gj8

Johan Martines Petersen - hvorfra

Sønn av forrige bruker her Peter Jonsen - omtalt nedenfor.

Ektefelle: Kristine Nilsdtr

Bosatt hos sønnen Johan, som nå er bruker, sammen med ektefellen.
1900: 009 02 Kristine Nilsen 1834 Rødøy herred* Hm g Fiskeri, Føderaad b

Barn

1857 Sønn: Johan Kristian Mikkelborg Johansen

Født 22.2.1857 her, Døpt kriken 19.7.1857.
OVERTAR SOM BRUKER ETTER FAREN OG ER OMTALT FORAN HER.

1854 Sønn: Anton Johansen

Født den 24.7.1854.
1910: 009 02 Anton Johansen 24.07.1854 Rødøy el ug Fiskeri b
1900: 010 02 Anton Johansen 1854 Rødøy herred* Deres Søn ug Fiskeri b
Bosatt hos foreldrene - faren er bruker her:
1875: 003 01 Anton Johansen 1854 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
1865: 004 01 Anton Johansen 12 Rødø Præstgjld deres Søn ug

1853 Datter: Elen Anna Sophia Norum Johansdtr

Født 27.6.1853 her. Døpt 2.10.1853 i kirken.

KIRKEBOKA VIET 1874:
25.05.1874. Benjamin Olai Ingebrigtsen, bosatt Kvalvik, født Lurø, 29 år gammel og sønn av Ingebrigt Danielsen. Elen Anna Sophia Norum Johansdtr, født Kvalvik, 22 år gammel, datter av Johan Petersen.

Mer

Familien er bosatt på gården her på en husmannsplass omtalt nederst på siden her.

16 01

KVALVIK (16)

PETER JONSEN, leilendning

1873 skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Kvalvik (16) etter Peter Johnsen. Døde 13. februar 1873. Marit Amundsdtr, ektefelle.
Barn: Johan Martines Petersen (47) Kvalvik.
Amund Petersen (44) Vasvik.
Jens Petersen (40) Vasvik.
Lorents Petersen (34) Vasvik.
Carl Pedersen (30) Sørvaagen i Lofoden.
Ole Petersen (27) Tømmerdal.
Sophie Petersdtra (35) Hestmanden i Lurø.

1873 Peter Jonsen dør her

Døde her 13.02.1873.

1865 folketellingen

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som føderådsmann på gården Kvalvik 16-01, hos sønnen Johan Petersen og hans familie. Bor i husholdning med kona Berit og sønnen Ole. 70 år gammel.

Peter Jonsen - hvor fra

Enda ikke avklart, men lenke her senere.

EKTEELLE og BARN:

1845 Sønn: Ole Mikal Petersen

Født her 17. juni 1845. Døpt kirken 10, august 1845.
Var senere bosatt på gården Tømmerdal hvor han er omtalt med familie.

1845 døpt: sønn Ole Mikal

1845.32 17.06.1845 10.08.1845 Ole Mikael E gdbr Petter Jonsen Kvalvik
hstr Marit Amundsd

1843 Sønn: Karl (Carl) Pedersen

Skifte etter far 1873: Carl Pedersen (30) Sørvaagen i Lofoden.

1843 døpt: sønn Carl Olaus

1841.21 01.04.1841 06.06.1841 Carl Olaus E gdbr Peder Johannesen Kvalvik
h Marit Amundsd

1838 Sønn: Lorents Martinus Tidemann Petersen

Født 17.4.1838. Døpt kirken 9.10.1864.
Skifte etter far 1873: Lorents Petersen (34) Vasvik

1838 døpt: Lorents Martinus Tidemann

1838.12 17.04.1838 01.07.1838 Lorns Martinus Tidemand E Petter Johansen Kvalvik
Marit Amundsdatter

1833 Sønn: Jens Petersen

1873 skift etter far: Jens Petersen (40) Vasvik.
Lenke til Vasvik, plassen hvor han er bosatt 1865, 1875 og 1900.

1833 døpt: sønn Jens Andreas

1833.21 19.06.1833 28.07.1833 20.06.1833 Jens Andreas E grdmd Petter Johansen Kvalvik
kone Marit Amundsdatter Kvalvik

Sønn: Amund Petersen

Født ca 1830.
Skifte far 1873: Amund Petersen (44) Vasvik.
Lenke til gården Vasvik.
Omtalt på bnr 2 der.

1831 døpt: sønn Amund Christian

1831.17 20.03.1831 05.06.1831 15.05.1831 Amund Christian E grdmd Peter Johansen Kvalvik
kone Magrethe Amundsdatter

Sønn: Johan Martines Petersen

Født ca 1827
Skifte far 1873: Barn: Johan Martines Petersen (47) Kvalvik.
Nevnt som neste bruker av gården foran her.

Datter: Sophia Petersdtr

Skifte etter far 1873: Sophie Petersdtra (35) Hestmanden i Lurø.

1836 døpt: datter Sophia Birgitta

1836.10 15.01.1836 22.05.1836 15.01.1836 Sophia Birgitta E grdmd Petter Johansen Kvalvik
kone Marit Amundsd

16 01 plass

KVALVIK (16)

16/01 husmannsplass

BENJAMIN INGEBRIGTSEN, husmann

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Benjamen Ingebriktsen 17.05.1845 Lurøy hf g Husmand (jordbrukende) b
002 01 Elen Johansdatter 23.06.1854 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Kristian Benjamensen 23.06.1873 Rødøy s ug Fiskeri f
004 01 Gina Benjamensdatter 05.03.1882 Rødøy d ug Syarbeide (Syerske) b
005 01 Edvard Benjamensen 13.07.1883 Rødøy s ug Fiskeri f
006 01 Adolf Benjamensen 02.01.1885 Rødøy s ug Sjømand f
007 01 Ingbert Benjamensen 13.02.1890 Rødøy s ug Fiskeri f
008 01 Ole Benjamensen 07.04.1888 Rødøy s ug Fiskeri f
009 01 Knut Benjamensen 04.08.1893 Rødøy s ug Fiskeri f

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Benjamin Ingebriktsen 1856 Lurø Nor Hf g Fiskeri, driver sin Husmands- Plads b
002 01 Elen Johansdr. 1853 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Kristian Benjaminsen 1876 Rødøy herred* S ug Fiskeri f
004 01 Edvart Benjaminsen 1881 Rødøy herred* S ug Fiskeri f
005 01 Ole Benjaminsen 1888 Rødøy herred* S ug Garnbinder, hugger Ved b
006 01 Ingbert Benjaminsen 1891 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Knut Benjaminsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1875 folketellingen

007 02 Benjamin Ingebrektsen 1844 Lurø Pr. hf g Inderst Fisker b
008 02 Elen Johansdatter 1853 Rødø Pr. Hans Kone g b
009 02 Kristian Benjaminsen 1874 Rødø Pr. s ug b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elen Johansdtr

1910: 002 01 Elen Johansdatter 23.06.1854 Rødøy hm g Husmandskone b
1900: 002 01 Elen Johansdr. 1853 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
1875: 008 02 Elen Johansdatter 1853 Rødø Pr. Hans Kone g b

Barn:

1893 Sønn: Knut Karolius Dahl Benjaminsen

Født den 4.8.1893. Døpt kirken den 8.7.1894.
1910: 009 01 Knut Benjamensen 04.08.1893 Rødøy s ug Fiskeri f
1900: 007 01 Knut Benjaminsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 Sønn: Ingbert Benjaminsen

1910: 007 01 Ingbert Benjamensen 13.02.1890 Rødøy s ug Fiskeri f
1900: 006 01 Ingbert Benjaminsen 1891 Rødøy herred* S ug Barn b

1888 Sønn: Ole Benjaminsen

1910: 008 01 Ole Benjamensen 07.04.1888 Rødøy s ug Fiskeri f
1900: 005 01 Ole Benjaminsen 1888 Rødøy herred* S ug Garnbinder, hugger Ved b

1885 Sønn: Adolf Benjaminsen

1910: 006 01 Adolf Benjamensen 02.01.1885 Rødøy s ug Sjømand f

1882 Datter: Gina Benjaminsen

1910: 004 01 Gina Benjamensdatter 05.03.1882 Rødøy d ug Syarbeide (Syerske) b

1881 Sønn: Edvard Benjamin Lund Benjaminsen

Født den 14.6.1881 og døpt kirken 18.9.81 - ifølge skannet kirkebok.
Folketellingen 1883 - ?
1910: 005 01 Edvard Benjamensen 13.07.1883 Rødøy s ug Fiskeri f
1900: 004 01 Edvart Benjaminsen 1881 Rødøy herred* S ug Fiskeri f

1875 Datter: Inga Johannes Meier Benjaminsdtr

Født den 16.9.1876.
FOLKETELLINGA 1900: Bosatt som gårdbruker, fisker og skomakerkone på bruket Nordnesøy 1-9 Moen. Bor der med mannen Johan og 2 barn. Videre flere logerende fiskerkere. Ektefelle: Johan Peder Jensen.

1873 Sønn: Kristian Parelius Norum Benjaminsen

Født den 23.6.1873.
1910: 003 01 Kristian Benjamensen 23.06.1873 Rødøy s ug Fiskeri f
003 01 Kristian Benjaminsen 1876 Rødøy herred* S ug Fiskeri f
1875: 009 02 Kristian Benjaminsen 1874 Rødø Pr. s ug b

Mer

MINNELISTA 1911: Kristian omkom på sjøen 15.2.1911. Ble ikke funnet. Han er midlertidig bosatt hos gårdbruker Johan Jensen på bruket Nordnesøy 1-9 Moen. (Bosatt hos sin søster).

1911.1G 15.02.1911 fisker, ugift Kristian Pareli Norum Benjaminsen Kvalvik Kvalvik 1874

13. sep, 2020

16 01 (77)

KVALVIK (16) Skjærsvågen plass

16/01 husmannsplass

JOHN JOHNSEN, husmann

1875 Folketellingen

010 03 John Johnsen 1826?? Rødø Pr. hf g Husmd. md. Jord, Fisker b
011 03 Johanna Johnsdatter 1823 Rødø Pr. Hans Kone g b

Utsæd/husdyr;

J. Johnsen
Utsæd: po1
Husdyr: ku1 få4 gj2

1865 folketellingen

001 01 John Johnsen 38 Rødø Præstgjld Husfdr g Husmn md Jord Fisker
002 01 Johanne Johnsdatter 50 Rødø Præstgjld hans Kone g
003 01 Anton Johnsen 14 Rødø Præstgjld deres Søn ug
004 01 Johanne Christiansdatter 24 Rødø Præstgjld ug Tjenestepige
005 01 Kaspara Johansdatter 1 Rødø Præstgjld hendes Datter ug

Utsæd/husdyr;

Bruker: John Johnsen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Husmn md Jord Fisker
Husdyr: få3 gj4