Gård Myken (71) bruk nr 20 og flere

71.22

2008

Sørbakken

Gnr 71, bnr 22 er solgt for kr 400.000 fra Magnhild Pauline Nilsen til Hårek Egil Nilssen og Turid Grov (23.05.2008).

71.24

2008

Huskestua

Gnr 71, bnr 24 er solgt for kr 120.000 fra Myken Helselag til Torhild Kvikstad Mathisen og Magnus Sigurd Mathisen (04.11.2009).

71.26

2005

Helgerud

Gnr 71, bnr 26 er overdradd for kr 350.000 fra Magne Olaf Stenvik og Ellionor Åsta Stenvik til Gro Synnøve Stenvik og Ole Martin Nerdal (11.04.2005).

71.28

2006

Eier: Unni Walnum

Gnr 71, bnr 28 er solgt for kr 120.000 fra Jorun Elise Hansine Eliassen og Anna Olea Eliassen til Unni Walnum. (20.07.2006).

2006

Kveldro

Gnr 71, bnr 28 er solgt for kr 120.000 fra Alfhild Lunheim til Jorun Elise Hansine Eliassen og Anna Olea Eliassen. (20.07.2006).

71.28 Edgar og Alfhild Lunheim

Kveldro

2006

Eier: Alfhild Lunheim

Gnr 71, bnr 28 er overdradd fra Edgar Ulrik Lunheim til Alfhild Lunheim (20.07.2006).

2006

Eier: Edgar Lunheim

Gnr 71, bnr 28 er overdradd fra Edgar Ulrik Lunheim til Alfhild Lunheim (20.07.2006).

Bnr 30-39

2008

Bnr 33

Gnr 71, bnr 33 er overdradd for kr 15.000 fra Tomas Johan Hansen til Anne Mette Martinsen (28.08.2008).

2007

Bnr 35

Gnr 71, bnr 35 er overdradd fra Petter Einar Olai Risvik til Leif Petter Meisler (18.09.2007).

2004

Bnr 39

Gnr 71, bnr 39 er overdradd fra Haldis Johanna Eliassen til Marie J. E. Krane. (27.07.2004).

2006

Bnr 40

Gnr 71, bnr 1, fnr 8 er solgt for kr 200.000 fra Jan Kristian Hansen og Annveig Hanna Kristensen til Hårek Magne Hansen (10.10.2006). Salget omfatter også andel av Gnr 71, bnr 40.

2015

Bnr 42

Gnr 71, bnr 42 er solgt for kr 500.000 fra Einar Hans Olai Risvik til Trude Helen Pedersen (04.09.2015).

2010

Bnr 46

Gnr 71. bnr 46 er solgt for kr 50.000 fra Emma Helene Lunheim Nilsen til Helge Leif Eriksen og Marianne Valnes (10.01.2010).

Bnr 50 og flere

Bnr 50 (2009)

Gnr 71, bnr 50 er solgt for kr 50.000 fra Emma Helene Lunheim Nilsen til Helge Leif Eriksen og Gro Bygdevoll (24.12.2009).

Bnr 67 (2019)

Gnr 71, bnr 67 er solgt for kr 40.000 fra Rødøy kommune til Myken Destilleri as (09.01.2019)