Gjerøy Søndre (77)

NAVNE liste - fornavn

Familiens hovedperson i hovedsak her

Til gård nr 76 - Gjerøy NORDRE

Bruk nr 1, s4 *

Fra "Monsen-familien overtok.

Bruk nr 1, s3 *

Mathias Sandberg Hansen
Fredrik Theting
Gustav Pleym, lensmann
Lars Jonsen, husmann

Bruk nr 1, s2 *

Abel Kristian Danielsen og etterslekt

Bruk nr 1, s1 *

Om OLE DANIELSEN, ektefelle og barn.

Bruk nr 1, s0 *

Om OLE DANIELSEN sin sønnesønn: HANS KRISTIAN MECHELBORG DANIELSEN.
Omtale på gården BRASET i Meløy.

Bruk nr. 2 A *

Bruk nr. 2 B*

Bruk nr 3 B*

Bruk nr 3 A *

Bruk nr 4 Øyen *

Omtale av kun: Daniel Johan Kristian Abelsen, hans familie og etterslekt.

Bruk nr 4 og 5 *

Øyen og Selsøyvolden

Bruk nr 6 og 7 *

Haugen og Øien

Bruk nr (8) 9 Hagland *

Bruk nr 8 er inngått i bnr 9

Bnr 10 - 12 *

Naustvoll, Skjøvolden og Solbakken.

Bruk nr 13 - 17 *

13 Fredheim
14 Kveldro
15 Breidablikk
16 Vesterheim
17 Fredheim

Bruk nr 18 - 23 *

18 Jensheim
19 Øyra
20 Solheim
21 Hagtun
22 Solhaug
23 Frydenlund

Bnr 24 og videre *

Boliger I *

Boliger II *

Folketellinger

Kart

Kartutsnitt. © RLA.

Div

2016 SVERRE DYBVIG

Fikk sendt en Word-vil med svært mye informasjon fra Gjerøy Søndre, hele gården fra 1600-tall og frem til nåtid. En god del av dette er lagt inn på siden som tekst her. Har hjulpet godt for å få mest mulig skrevet om gården.
Teksten er lagt inn som; OMTALE.

Om gården

Ved matrikkel 1886 er her 8 matrikulerte bruk. I tillegg kan det være noen husmannsplasser.
Ved matrikkelutkastet av 1950 var det blitt utskilt flere bruk og tomter - slik at det tilsammen var 23.
Siden er det skilt ut mange tomter - og det er nå over 84 matrikulerte eiendommer.

1877 Skifte Gjerøy Søndre

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøen 1877 etter Hans Hermann Christoffersen, ugift person, omkom på sjøen 9. august 1874. Birgithe Hansdtr, mor: Brevig. Caroline Christoffersdtr, søster, Sundø. Bertine Christine Jonette Christoffersdatter (15) søster. Hanne Christoffersdatter (10) Vaage.

Merknad: "Omkom ved Herø hvor de paa en listerbåt fiskede og sank i dypet".
Det samme skjedde med Edvin Pedersen (sønn av Peder Riibe på bnr 3) og Sven Rafaelsen Susog (av Sparbo). Alle bosatt på Gjerøy.

1886 Gjerøy søndre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 77
•Gammelt matrikkelnr: 136
•Navn på gård: Gjerøen søndre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 8
1 141a Gjerøen søndre Mathias Hansen 2-73 0-3-13-13
2 141b Gjerøen søndre Kristian Pedersen 2-37 0-2-15-15
3 141c Gjerøen søndre Peder Ribe Kristensen 2-26 0-1-14-14
4 141d Øien Martinus Johansen 0-31 0-0-10-10
5 141e Selsøvolden Johan Iversen 0-33 0-0-11-11
6 141f Haugen Markus Andersen 0-33 0-0-9-9
7 141g Øien Jørgen Kristensen 0-15 0-0-4-4
8 141h Gjerøen søndre Samuel Olsen 0-28 0-0-9-9

Gullbryllup

GULLBRYLLUP feires på Gjerøy 1. septermber av fhv. poståpner Jørgen Kristensen og hustru Eline, født Bye. Klipp: RLA.

1805 Ekteskap (også lagt inn Gjerøy Nordre)

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Brudgom Hans Permann Pederssønm født og bosatt Gierøen.
Brur Maren Danielsdtr.

1795 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1358 Peder 1 qværn i brug 4 s.
1359 Hans 1 qværn øde 4 s.

1764 Karen Sophia Joensdtr

Avdød Karen Sophia Joensdtr 1764
Merknader:{Alder ved skrifte:} 3 UGER
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1691-99 Skatt

Skattemanntall - Olle Joenssen
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

374 1693 Rødøe Rødøe Olle Sørgierøen 2 ort Half Løns Drenge
558 1695 Rødøe Rødøe Olle Joenssen Sørgierøen 1 rd
614 1696 Rødøe Rødøe Olle Jonssen Sørgierøen 1 rd

1868 Skatteliste - merknad

e 4 w fisch haffuer lensmanden Gert holt schat frj som nu betienner tvende fierringerQEr ilige maade til klocheren
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647 Skattematrikkel

Søer Gierøem
2 w.
Olluff 1 w. Ehr Klocherjord.
Harrald 1 w.
Kongen 1 w.
Rødøe prestebol 1 w
Huer bygger sit.

1567 NAVN

Gårdsnavnet
b.16, s.171
76. 77. Gjerøen. Udt. jæ2£øia, Dat. -øien. -- Gerdøy AB. 91. Gerøenn, Gerødenn, Gerdødenn NRJ. III 167. 168. 176. Gerderøyn OE. 18. Geirdø, Norgierøe 1567. Gierøen 1610. Gierrøen 1614.Nord Gier Øn, Sør Gier Øn 1661. Nord Gierøen med Plads Sandvigen, Sør Gierøen 1723.

Mulig *Gerðarøy, sms. med Kvindenavnet Gerðr (PnSt. S. 88). Det er dog vist ogsaa tænkeligt, at 1ste Led kunde være et opr. usms. Ønavn; jfr. Ønavnet Gjeringen i Kolvereid (Bd. XV S. 387). Dette vilde passe bedre med den ældste Skriftform

Uspesifisert

1878 Rasmus Rasmussen Remme

Var bosatt på gården her da han fikk sitt første barn 1878.

1900 Jens er bosatt Jektvik

Jens er år 1900 bosatt som ugift fisker i Jektvik 34-1. Han er i tjeneste hos Wilhelm Hoff.

1878 sønn: Jens Kristian Rasmusssen

1878.14G 22.05.1878 06.06.1878 Jens Christian E tjener Rasmus Rasmussen Remme Gjerøy, Søndre 1851 Født 2 dage efter foreldrenes ægteskab.
Kari Eriksdatter Våga 1851